Cederterassen Kooperativ Hyresrättsförening

Upplåtelseformen är kooperativ hyresrätt som kan ses som en kombination av en hyresrätt och bostadsrätt. Ett kooperativ öppnar möjligheterna att som hyresgäst kunna påverka bostadsmiljön genom förslag till förbättringar och att aktivt delta i enklare sysslor. I och med hyresgästernas engagemang kan kostnaderna hållas nere samt bidra till ökad samhörighet, trygghet och trivsel för de boende.

Styrelsen