Om man är intresserad att bo på Cederterassen, hur går man då tillväga?

Innan man söker bör man känna till ett par viktiga saker om vår boendeform

Ett kooperativ bygger på sammanhållning och att vi alla kan hjälpa till och bidra. På så sätt har vi också under åren kunnat hålla nere våra kostnader och hyror. Idag har vi alla obligatoriska städdagar vår och höst. Beroende på vilken trappuppgång man bor i så finns en arbetsfördelning på ansvarsområden; exv skall en trappuppgång se till att vår samlingslokal hålls efter. Vi har alla var sin vecka där gräsytor skall trimmas, klippas och vattnas. Vintertid får alla bidra med snöskottning, sopning och sandning. Det finns ytterligare saker kooperativet är ansvarigt för. För att vi skall kunna bibehålla ett fungerande kooperativ har vi för sökande vissa kriterier utifrån de arbetsuppgifter som finns, man måste kunna bidra till dessa uppgifter allt för att kooperativet skall fungera.

Man måste vara medlem för att bli erbjuden en ledig lägenhet

När man söker om medlemskap till kooperativet för att anmäla intresse om en lägenhet skall man betala en medlemsavgift på 5000kr. Denna avgift får man igen om man avanmäler sitt medlemskap eller som inneboende flyttar från kooperativet. I samband med ansökan betalar man en årsavgift på 500kr första året och därefter 250kr kommande år. Årsavgiften får man inte igen.

Om jag inte vill vara medlem längre och återkalla intresseanmälan

Om du inte vill vara medlem längre och återkalla din intresseanmälan samt återfå medlemsinsatsen skall du fylla in blanketten återkalla medlemsinsats

När man får en lägenhet tilldelad skall en insats erläggas

Föreningen sköter om tillsättning av ledig lägenhet. Insatsen skall betalas till Lindbäcks Fastigheter AB.

Då ett kooperativ är en form liknande hyresrätt och bostadsrätt skall en insats erläggas före inflyttning när man får en lägenhet tilldelad. Då man inte äger lägenheten kan man inte sälja den vidare privat utan man gör en uppsägning till kooperativet, 3 månaders uppsägningstid gäller.
Insatsen varierar beroende på storlek och vilken våning man bor på och insatsen varken minskar eller ökar i värde. Insatsen börjar på 156 000kr och sträcker sig till 659 000kr. Denna insats får man igen när en ny gäst tillträder lägenheten.

Vad tillkommer förutom hyran?

El, fjärrvärme, kallvatten och varmvatten tillkommer på hyresavin från Lindbäcks fastigheter AB som sköter kooperativets administration..

Några viktiga saker att tänka på!

   • När man får en lägenhet tilldelad ska en hemförsäkring tecknas från tillträdesdatumet.
   • Parkering och garageplats ansöks hos Lindbäcks Fastigheter AB som debiterar den separat.
   • Autogiro skall tecknas med Lindbäcks Fastigheter AB som debiterar hyran/hyror i förskott
   • Du ansöker själv om bredband och TV efter behov
   • Rökning är absolut förbjudet i allmänna utrymmen
   • Sällskapsdjur: Det råder absolut förbud att vistas för sällskapsdjur i ALLA gemensamma rum på Cederterassen. Inga djur får rastas på parkering och innergård